• Kompletní elektrorevize neveřejných a veřejných čerpacích stanic po celém území ČR dle předepsaných ČSN a EN
 • Kompletní elektrorevize společné zemní soustavy dle předepsaných ČSN a EN
 • Kompletní elektrorevize nadzemních a podzemních nádrží PHM dle předepsaných ČSN a EN
 • Kompletní elektrorevize výdejních stojanů dle předepsaných ČSN a EN
 • Kompletní elektrorevize monitorovacích a řídících systémů ČS PHM
 • Kompletní elektrorevize SHOPU ČS PHM
 • Kompletní elektrorevize ručního nářadí a el. zařízení  SCHOPU dle ČSN 33 16 10
 • A jiné
 1. Zpracování projektové dokumentace pro SP a realizaci stavby
 2. Zpracování posouzení vnějších vlivů
 3. Zpracování odstupových vzdáleností
 4. Zpracování nebezpečných zón výbuchu ČS PHM
 5. Zpracování tzv. malé i velké EIA
 6. Zpracování rozptylových studií
 7. Zpracování hlukových studií
 8. Zpracování posouzení vlivu na ŽP