• Kontrola těsnosti hydrauliky výdejního stojanu
 • Kontrola funkce odlučovače vzduchu
 • Vyčištění (výměna) koše filtru
 • Kontrola funkce výdejní pistole, vyčištění filtru
 • Kontrola povrchu výdejní hadice, případně jejího navíjení
 • Kontrola funkce počítadla a součtových registrů
 • Kontrola funkčnosti klíčové skříně
 • Kontrola funkce elektromagnetických, zpětných a přepouštěcích ventilů
 • Kontrola stavu a napnutí klínových řemenů
 • Kontrola funkce, těsnosti a účinnosti zpětného odvodu par benzinu
 • Kontrolní odměry do kalibru, organizace cejchování ČMI
 • Vyčištění výdejního stojanu
 • Funkční zkouška kompletního VS
 • Vystavení protokolu

Pokladní a řídicí systém:

 • Vyčištění od prachu
 • Údržba HW – klávesnice, čtečky, chlad. procesorů, tisk. hlavy
 • Údržba SW – kontrola instalovaných souborů
 • Kontrola síťového připojení
 • Kontrola funkčnosti náhradního zdroje UPS
 • Vystavení protokolu

Hladinoměry, plovákové ovladače:

 • Funkční zkoušky
 • Kontrola připojení a funkce plováků
 • Vyčištění
 • Vystavení protokolu

Zpětné ventily:

 • Kontrola těsnosti přírubových spojů
 • Vyčištění pojistek
 • Vystavení protokolu