Společnost ARDIGAS CZ, s.r.o.

REKONSTRUKCE, VÝSTAVBA A SERVIS ČERPACÍCH STANIC POHONNÝCH HMOT, VEŠKERÝCH SKLADŮ ROPNÝCH LÁTEK A OLEJOVÝCH HOSPODÁŘSTVÍ

Ve své činnosti se soustřeďujeme na výše uvedené, pro něž zajišťujeme pestrou škálu služeb, kterou průběžně rozšiřujeme a zdokonalujeme tak, abychom se pro jejich majitele, provozovatele a obsluhující personál stali nejen nepostradatelnými pomocníky, ale také důvěryhodnými a spolehlivými partnery, na jejichž odbornou profesionální práci a vstřícnost se mohou vždy spolehnout. Naším cílem je spokojený zákazník.

Výběr činností:

(výpis všech činností naleznete v sekci Služby)

 • Čištění nádrží, včetně technologických zařízení a skladů ropných látek
 • Revizní práce dle ČSN 75 34 15 a dle ČSN 75 09 05
 • Generální dodávky čerpacích stanic PHM
 • Dodávky technologických zařízení čerpacích stanic PHM
 • Rekonstrukce a opravy nadzemních a podzemních nádrží
 • Rekonstrukce přidružených technologií pro skladování a výdej ropných látek
 • Roční revizní prohlídky výdejních stojanů a antidetonačních pojistných armatur
 • Servis čerpacích stanic PHM (veřejných i podnikových)
 • Sběr, převoz a zneškodnění odpadů (mimo výbušniny a jedy)
 • Vedení evidence prohlídek, revizí a zásahů včetně pasportizace čerpací stanice
 • Dodávky řídícího systému pro čerpací stanice
 • Elektrorevize v prostředí do výbuchu