Zajišťujeme likvidaci zůstatků v nádržích po čištění nádrží. Zajišťujeme tuto službu za úplatu a vůči státní správě vystupujeme jako původci odpadů. Máme povolení od všech ORP (obcí z rozšířenou působností) k nakládání s nebezpečnými odpady na celém území České republiky. Smluvně máme zajištěnu likvidaci u oprávněné osoby.
V případě likvidace jiných odpadů než zůstatků v nádržích po čištění, nás kontaktujte s poptávkou, kterou individuálně zpracujeme.