• LP Okno – Trans, s.r.o. – dodávka a instalace kompletní technologie provozní nádrže NDN16
 • AGRO SÝKORA, s.r.o. – výstavba veřejné ČS PHM
 • ZLÍNSKÉ STAVBY, a.s. – dodávka kompletní technologie ČS PHM
 • Ing. Jaroslav Fronk – vložkování nádrží, úpravy šachtic a potrubí, dodávka výdejního zařízení
 • HZS Středočeského kraje – dodávka výdejního stojanu, výroba ekovany, úpravy potrubí
 • VALAŠI, s.r.o. – rekonstrukce nadzemní nádrže, repase VS, elektromonáž rozvodů, výroba roštu
 • Zemědělská společnost Jedlí, a.s. – oprava neveřejné ČS PHM
 • Ridera Bohemia, a.s. – oprava zastřešení naftové nádrže
 • First Transport Lines, a.s. – vložkování nádrže, úpravy šachtic, veřejná ČS PHM
 • Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci – oprava neveřejné ČS PHM, pro výdej PHM.
 • ZDAR, a.s. – úprava stávající technologie Bencaloru, revizní práce
 • Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p.o. – změna a úprava nádrže v souladu se zněním ČSN.
 • C.S.CARGO, a.s. – úprava ČS PHM
 • MORAVAN, a.s. – dodávka kompletní repasované nadzemní nádrže pro výdej „NM“.
 • Krajské ředitelství policie ČR – odstranění závad elektroinstalace neveřejné ČS PHM
 • Petr Škuta – Transeurope – úprava ČS PHM před změnou média v nádrži
 • ZDAR, a.s. – repase nadzemní dvouplášťové nádrže
 • JOSEF DIHEL A SYN, s.r.o. – oprava vnitřního pláště stávající nádrže, Bencalor
 • PRVNÍ ŽATECKÁ, a.s. – rekonstrukce ČS PHM, ekovana, potrubí
 • VOP-026 Šternberk, s.p. – úprava potrubí
 • Alois Vincenec – rekonstrukce elektroinstalace ČS PHM
 • Vysokotlaké plošné čištění strojem WALLSER:
 • AB Facility, a.s.
 • BETOCHEM STAV, s.r.o.
 • TESCO Stores ČR, a.s. – Plzeň, Plzeň-Jih, Praha apod.
 • a jiné..