Zařízení pro skladování a výdej AdBlue®

Co je to AdBlue®?

AdBlue® je obchodní název vodního roztoku močoviny. Je to prostředek, který ve speciálním katalyzátoru přetváří škodlivé oxidy dusíku na neškodlivý dusík a vodu. Protože AdBlue® způsobuje korozi, musí být nádoby vyrobeny ze speciálních materiálů odolných proti korozi. Doporučení pro tyto materiály byly vydány Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC) dle norem ISO 22241.

Co je to technologie SCR?

SCR je zkratka názvu „Selective Catalytic Reduction“ (selektivní katalytická redukce), což znamená katalytickou konverzi škodlivých látek na látky vyskytující se v přírodě. Pro účely splnění předpisů EURO 4 a 5 zavedl automobilový průmysl pro nákladní vozidla s naftovými motory technologii SCR.

Proč AdBlue®?

 • AdBlue® pomáhá snížit emise škodlivých plynů a zaručuje úsporu nákladů díky snížené spotřebě paliva.
 • Uživatelé a majitelé vozidel mají možnost nižší daně a silniční poplatků.
 • AdBlue® chrání životní prostředí.

Nádrže BlueMaster®

Nádrže značky BlueMaster® na skladování AdBlue® jsou projektovány tak,aby vyhověly potřebám provozovatelů vozidel, dopravců a logistických středisek s vlastní automobilovou flotilou. Nádrže jsou vybaveny výdejní technikou (armatury, čerpadlo, hadice, výdejní pistole) a špičkovou měřící technikou odolnou působení AD BLUE.

Výhody výrobku:

 • Tepelná izolace se systémem topení a ventilace zaručují skladování AdBlue®v požadovaném rozsahu teplot (-11°C, 30°C)
 • Dvouplášťová konstrukce nádrže se zařízením pro kontrolu úniku kapaliny ukazatele plněnía ochrana proti přeplnění
 • Zesílená konstrukce chrání nádrž proti mechanickému poškození
 • Uzamykatelný kryt výdejní jednotky zamezuje přístupu nepovolaných osob a chrání také protivlivům nepříznivého počasí
 • Multifunkční displej řídícího panelu poskytuje důležité údaje o provozu nádrže
 • Možnost výběru z několika typů průtokoměrů, včetně průtokoměru určeného pro legálníověření ČMI (pro veřejný výdej)
 • Speciální plnící hrdlo s tzv. „bez úkapovou” technologií je dobře přístupné
 • Záruční doba na příslušenství nádrže 2 roky (výdejní panel FLACO 1 rok), nádrž 10 let
 • Nádoby AdBlue® vyhovují normám BS EN ISO 9001:2008 a jsou certifikovány, mj. DIBT, KIWA, OFTEC.