Pojistky

Jednou z důležitých součástí bezpečnostní ochrany čerpacích stanic jsou protiexplozivní pojistky. Společnost Adast Systems tyto pojistky nejen vyrábí a testuje, ale rovněž je neustále vyvíjí a zlepšuje a to na základě zkušeností z reálného provozu.

Protiexplozivní pojistky ADAST tvoří bezpečnostní ochranu především technologických zařízení sloužících ke skladování, rozvodu, přepravě a zpracování hořlavých plynů a výparů kapalin zařazených do skupiny výbušnosti IIA a část sortimentu do skupiny IIB, IIB3 (protiexplozivní obousměrné detonační pojistky). Hlavním úkolem protieplozivních pojistek je zamezit přenesení plamene do chráněných částí zařízení. Podle charakteru bezpečnostní ochrany jsou konstrukčně řešeny proti deflagraci nebo detonaci.

Bezpečná konstrukce s využitím páskové neprůbojné vložky z nerezové oceli a rozpětí provozní teploty od -30 do +60 °C umožňují široké použití těchto pojistek z hlediska bezpečnosti kritických technologií čerpací stanice. Protiexplozivní pojistky ADAST splňují nejen náročné podmínky ČSN EN 12874, ale jsou certifikovány i notifikovaným orgánem CE 1026 -AO 210 FTZÚ, s. p., Ostrava-Radvanice podle směrnice 94/9/ES ATEX.

Protiexplozivní pojistky jsou jednou z důležitých součástí bezpečnostní ochrany čerpacích stanic. Zákon nařizuje jejich každoroční revizi. Společnost Adast Systems provádí revize pojistek ADAST svými vyškolenými techniky.

Pojistky Jednou z důležitých součástí bezpečnostní ochrany čerpacích stanic jsou protiexplozivní pojistky. Společnost Adast Systems tyto pojistky nejen vyrábí a testuje, ale rovněž je neustále vyvíjí a zlepšuje a to na základě zkušeností z reálného provozu.

Protiexplozivní pojistky ADAST tvoří bezpečnostní ochranu především technologických zařízení sloužících ke skladování, rozvodu, přepravě a zpracování hořlavých plynů a výparů kapalin zařazených do skupiny výbušnosti IIA a část sortimentu do skupiny IIB, IIB3 (protiexplozivní obousměrné detonační pojistky). Hlavním úkolem protieplozivních pojistek je zamezit přenesení plamene do chráněných částí zařízení. Podle charakteru bezpečnostní ochrany jsou konstrukčně řešeny proti deflagraci nebo detonaci.

Bezpečná konstrukce s využitím páskové neprůbojné vložky z nerezové oceli a rozpětí provozní teploty od -30 do +60 °C umožňují široké použití těchto pojistek z hlediska bezpečnosti kritických technologií čerpací stanice. Protiexplozivní pojistky ADAST splňují nejen náročné podmínky ČSN EN 12874, ale jsou certifikovány i notifikovaným orgánem CE 1026 -AO 210 FTZÚ, s. p., Ostrava-Radvanice podle směrnice 94/9/ES ATEX.

Protiexplozivní pojistky jsou jednou z důležitých součástí bezpečnostní ochrany čerpacích stanic. Zákon nařizuje jejich každoroční revizi. Společnost Adast Systems provádí revize pojistek ADAST svými vyškolenými techniky.


Pojistky (J 13x)

  • Charakteristika:obousměrné detonační přímé
  • Velikost:DN 25, 50, 80, 100

Pojistky (J 34x)

  • Charakteristika:deflagrační koncové – ventilové
  • Velikost:DN 50, 100

Pojistky (J 37x)

  • Charakteristika:deflagrační koncové
  • Velikost:DN 50, 80, 100

Pojistky (J 47x)

  • Charakteristika:jednosměrné detonační rohové
  • Velikost:DN 50, 80