Naše společnost k dosavadní spokojenosti všech zákazníků mimo jiné nabízí:

 • Osobní přístup v jednání ke každé opravě, rekonstrukci nebo výstavbě ČS PHM
 • Individuální provedení pasportizace Vaší stávající ČS PHM
 • Kvalitu a dodržení daných termínů
 • V souladu s výše uvedenou legislativou a Vašimi požadavky zpracování návrhu nejlevnějšího alternativního řešení
 • Zpracovávání návrhů i v několika variantách dle požadavků a daných možností
 • Po dohodě realizace na jednotlivé dodávky a etapy
 • Samostatné bonusy

Nebudeme popisovat technické řešení . Chceme se především zaměřit na to,v čem Vám můžeme pomoci,co pro Vás můžeme udělat,jak Vás zbavit starostí a obav z ekologických a jiných nedostatků Vašich zařízení na skladování a výdej pohonných látek.

V návaznosti na technický stav stávajících čerpacích stanic realizujeme dle jednotlivých níže uvedených položek opravy,úpravy, repase ,rekonstrukce a dodávky. Dle Vašeho požadavku provádíme zdarma prohlídku a posouzení čerpací stanice – tzv. Pasportizaci čerpací stanice.

 • výdejní stojany
 • řídící systémy
 • totemy
 • přestřešení  jednoduché
 • atiky přestřešení
 • oplechování sloupů
 • podhledy
 • hustiče pneumatik¨
 • vysavaše
 • nádrže AdBlue
 • myčky osobních a nákladních vozidel
 • montované kiosky
 • armatury
 • mobilní nádrže
 • kompletní elektro instalace
 • měření hladin PHM v sestavě minimální/maximální/havarijní hladina
 • kontinuální měření PHM
 • vložkování uskladňovacích nádrží na kapalná paliva : podzemní nadzemní,
 • dělení uskladňovacích nádrží na kapalná paliva : podzemní nadzemní,
 • veškeré potrubní rozvody  – jednoplášťové a dvouplášťové : stáčecí,sání, odvětrání,  rekuperace včetně indikace netěsnosti u dvouplášťového potrubí
 • armaturní vybavení uskladňovacích nádrží včetně veškerých pojistek
 • registry potrubních rozvodů
 • kompletní elektro instalace aj.
 • příslušné tlakové zkoušky – nutné pro předání technologické části a kolaudaci
 • vypracování protokolů, revizí a všech materiálů, které jsou požadovány současnou legislativou

Chtěli bychom upozornit,že jde o rámcové seznámení , že jsme připraveni konkrétní situace a požadavky s Vámi individuálně projednat a najít technické,obchodní a finanční řešení.

Cenová oblast

Na základě Vaší poptávky pro Vás vypracujeme konkrétní cenovou nabídku.
Rovněž jsme schopni na dodávku a montáž většího uceleného technologického celku zajistit profinancování.