Revize nádrží pro skladování ropných látek

Vizuální kontrola vnitřního povrchu nádrže

 • Výskyt a stav nátěrů
 • Výskyt nánosů
 • Výskyt a rozsah deformací
 • Výskyt a rozsah necelistvostí povrchu
 • Stav svarů :

-Nedovařený svar
-Plynové dutiny ve svarech
-Chybějící svar
-Trhliny ve svarech

 • Výskyt a rozsah koroze na plášti a čelech nádrží
 • Vnitřní uspořádání nádrže – přítomnost kalníku
 • Vstupní žebřík
 • Vnitřní výztuhy
 • Přítomnost a funkčnost signalizačního zařízení
 • Indikace netěsnosti
 • Indikace přeplnění
 • Zařízení pro měření výšky hladiny

Měření tloušťky stěny a dna nádrže ultrazvukovým tloušťkoměrem v průsečících pravoúhlé čtvercové sítě:

 • U válcových ležatých nádrží do výše 1/2 průměru nádrže
 • U válcových stojatých plášť nádrže do výše 1 m